Visie Architectenburo ZIJN

Een goed gebouw is het resultaat van een continue ontwerpproces van het initiatief tot de oplevering van het project, waarin de architect en de opdrachtgever samenwerken om een optimaal resultaat te bereiken. Bouwen is een proces dat wij van het begin tot het eind kunnen begeleiden.

Wij onderscheiden ons in mentaliteit en contact met onze opdrachtgever. Gesprekken met de opdrachtgever zijn belangrijk voor het nemen van de juiste beslissingen. Deze dialoog met de opdrachtgever en een zorgvuldige inpassing van het ontwerp in zijn omgeving zijn belangrijke aspecten in ons werk.

Wij willen gebouwen ontwerpen waarin onze opdrachtgevers zich herkennen en die aansluiten bij hun eigen identiteit en karakter. Onze ambitie is het realiseren van gebouwen met een eigen karakter, een heldere vorm, een duidelijke routing en structuur, een optimale ruimtelijkheid en een duurzame materiaaltoepassing. Een goede afstemming op het gewenste gebruik is belangrijk om een efficiënt en functioneel gebouw te realiseren.

“ZIJN” staat bij ons voor; vertaling van de identiteit zoals die past bij opdrachtgever in architectuur.

“ZIJN” staat bij ons voor; vertaling van het bewustzijn van de opdrachtgever tot de essentie van de opgave.

"Wij achterhalen de essentie van de opgave om zo te komen tot een resultaat dat meer is als de som der delen en daarmee maken we de vertaling naar 'ZIJN".

Wij achterhalen de essentie van de opgave om zo te komen tot een resultaat dat meer is als de som der delen en daarmee maken we de vertaling naar ‘ZIJN’